Sport Vision & Mastercard, organizuju aktivaciju gde prvih 200 kupaca koji obave kupovinu u iznosu većem od 6000 dinara i plaćanje izvrše Mastercard karticom, stiču mogućnost da kupe Champion košarkašku loptu (šifra CHT183806-562) po ceni od 1 dinar.

Aktivacija traje od 16. septembra 2019. godine sa početkom od 00:00h  i traje do 30. septembra 2019. godine 23:59h.

Aktivacija se organizuje na sajtu www.sportvision.rs .

Pravo na učešće imaju svi kupci koji su registrovani i koji nisu registrovani na sajtu www.sportvision.rs

Učešće je dobrovoljno.

Uslov da se obavi kupovina Champion košarkaške lopte za 1 dinar, šifre CHT183806-562, je da se na sajtu www.sportvision.rs odabere jedan ili više artikala u vrednosti većoj od 6000 RSD i da se plaćanje izvrši Mastercard platnom ili kreditnom karticom.  Nakon dodavanja jednog ili više proizvoda u korpu u vrednosti većoj od 6000 RSD, a pre izvršenja plaćanja Mastercard karticom, prikazaće vam se konačni iznos za plaćanje.

Samim učešćem u aktivaciji, smatraće se da je učesnik pročitao i razumeo pravila učešća.

Maloprodajna cena lopte CHT183806-562 koja učestvuje u aktivaciji je 1.190 dinara.

PRAVILA AKTIVACIJE

Na Sport Vision veb sajtu se organizuje nagradna aktivacija Košarkaška lopta za 1 rsd. Košarkaške lopte koje učestvuju u aktivaciji su brenda Champion čija je maloprodajna cena 1.190 dinara. Učesnici aktivacije treba da, u periodu od 16. septembra 2019. do 30. septembra 2019. godine, svojom Mastercard debitnom karticom ili Mastercrd kreditnom karticom izvrše kupovinu jednog ili više proizvoda  od minimalno 6.000,00 dinara putem sajta www.sportvision.rs.

U AKTIVACIJI MOGU DA UČESTVUJU PUNOLETNA LICA KOJA:

- imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije,

- kupovinu obave Mastercard platnom karticom i čiji iznos računa bude veći od 6000 RSD.

U aktivaciji mogu da učestvuju punoletne osobe koje su u periodu od  16. septembra do 30. septembra obavile kupovinu u visini od minimum 6.000 dinara svojom Mastercard platnom ili kreditnom karticom.

Podaci dobijeni na ovaj način od strane dobitnika nagrade neće biti dostupni javnosti i biće iskorišćeni isključivo za potrebe dostave/preuzimanja poklona.

OPŠTE ODREDBE

Da biste učestvovali u ovoj nagradnoj akciji potrebno je da prethodno prihvatite propisane uslove konkursa. Molimo da pažljivo pročitate ova pravila pre nego što uzmete učešće, a pre nego što nastavite, trebalo bi da odštampate ili sačuvate kopiju ovih pravila za svoju arhivu.

Podaci dobijeni na ovaj način od strane dobitnika nagrade neće biti dostupni javnosti i biće iskorišćeni isključivo za potrebe dostave/preuzimanja poklona.

Prijavom za učestvovanje na ovoj aktivaciji smatra se da je svaki učesnik pročitao/la ova pravila, da ih je razumeo u celosti i dao saglasnost za sledeće:

Saglasan/a sam sa davanjem mojih ličnih podataka.

Obavešten/a sam da se moji lični podaci kao što su adresa stanovanja i kontakt telefon prikupljaju isključivo zbog dostavljanja poručenih artikala.

 Takođe sam obavešten/a o svom pravu da svoj pristanak na davanje ličnih podataka opozovem, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade.

Pristajem da budem kontaktiran od strane Sport Vision predstavnika u vezi ove akcije.

U slučaju spora, primeniće se pravo Republike Srbije i nadležnost suda u Beogradu.

U Beogradu, dana 16. septembra 2019. godine

ORGANIZATOR: Sport Vision