Opšta pravila  prodajnog podsticaja: “Jer mi volimo sport”

Sport Vision organizuje aktivaciju: “Jer mi volimo sport” gde kupci koji plaćanje izvrše debitnom I  kreditnom Mastercard® karticom ostvaruju popust od 10% na novu kolekciju. Spisak artikala koji učestvuju I na koje se odnosi popust možete pronaći na sledećem linku: http://www.sportvision.rs/proizvodi/master-card-akcija

Artikli na koji se odnosi aktivacija su obeleženi Mastercard®  obeleživačem.

Aktivacija traje od 01. oktobra 2019. godine sa početkom od 00:00h  i traje do 15. oktobra 2019. godine 23:59h.

Aktivacija se organizuje na sajtu www.sportvision.rs .

Pravo na učešće imaju svi kupci koji su registrovani I koji nisu registrovani na sajtu www.sportvision.rs.  

Učešće je dobrovoljno.

Uslov da kupac stekne popust od 10% na novu kolekciju je da na sajtu www.sportvision.rs obavi kupovinu jednog ili više artikala u vrednosti većoj od 1000 dinara I plaćanje izvrši Mastercard® karticom. Popust od 10% na novu kolekciju se obračunava na korpi, a prilikom odabira plaćanja Mastercard® karticom.

Samim učešćem u aktivaciji, smatraće se da je učesnik pročitao i razumeo pravila učešća.

PRAVILA AKTIVACIJE

Na Sport Vision sajtu, se organizuje aktivacija u kojoj mogu da učestvuju svi kupci koji plaćaju Mastercard® karticama. Uslov da kupac stekne popust od 10% na novu kolekciju je da na sajtu www.sportvision.rs obavi kupovinu jednog ili više artikala u vrednosti većoj od 1000 dinara I plaćanje izvrši Mastercard® karticom. Popust od 10% na novu kolekciju se obračunava na korpi, a prilikom odabira plaćanja Mastercard® karticom. Spisak artikala iz nove kolekcije na koje se odnosi popust su obeleženi Mastercard® obeleživačem I mogu se pronaći na sledećem linku: http://www.sportvision.rs/proizvodi/master-card-akcija.

U AKTIVACIJI MOGU DA UČESTVUJU PUNOLETNA LICA KOJA:

- imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

- kupovinu obave Mastercard® karticom I iznos računa bude veći od 1000 rsd, čime stiču uslov za  besplatnu isporuku.

U aktivaciji mogu da učestvuju punoletne osobe koje su u periodu od  01. oktobra do 15. oktobra obavile kupovinu I plaćanje izvršili  svojom Mastercard debitnom ili kreditnom karticom.

Podaci dobijeni na ovaj način od strane dobitnika nagrade neće biti dostupni javnosti i biće iskorišćeni isključivo za potrebe dostave/preuzimanja poklona.

OPŠTE ODREDBE

Da biste učestvovali u kampanji: “ Jer mi volimo sport” potrebno je da prethodno prihvatite propisane uslove konkursa. Molimo da pažljivo pročitate ova pravila pre nego što uzmete učešće, a pre nego što nastavite, trebalo bi da odštampate ili sačuvate kopiju ovih pravila za svoju arhivu.

Podaci dobijeni na ovaj način od strane dobitnika nagrade neće biti dostupni javnosti i biće iskorišćeni isključivo za potrebe dostave/preuzimanja poklona.

Prijavom za učestvovanje na aktivaciji: “ jer mi volimo sport”  smatra se da je svaki učesnik pročitao/la ova pravila, da ih je razumeo u celosti i dao saglasnost za sledeće:

Saglasan/a sam sa davanjem mojih ličnih podataka.

Obavešten/a sam da se moji lični podaci kao što su adresa stanovanja i kontakt telefon prikupljaju isključivo zbog dostavljanja poručenih artikala.

 Takođe sam obavešten/a o svom pravu da svoj pristanak na davanje ličnih podataka opozovem, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade.

Pristajem da budem kontaktiran od strane Sport Vision predstavnika u vezi ove aktivacije.

U slučaju spora, primeniće se pravo Republike Srbije i nadležnost suda u Beogradu.

U Beogradu, dana 30. septembar 2019. godine

ORGANIZATOR: Sport Vision