Opšta pravila  prodajnog podsticaja: “Jer mi volimo sport”

 

Sport Vision organizuje aktivaciju: “Jer mi volimo sport” gde prvih 200 kupaca koji obave kupovinu u iznosu većem od 5000 dinara i plaćanje izvrši platnom Mastercard® karticom dobija mogućnost da kupe fudbalsku loptu sifre UMK173430-017 po ceni od 1 dinar.

Aktivacija traje od 16. oktobra 2019. godine sa početkom od 00:00h  i traje do 31. oktobra 2019. godine 23:59h.

Aktivacija se organizuje na sajtu www.sportvision.rs .

Pravo na učešće imaju svi kupci koji su registrovani i koji nisu registrovani na sajtu www.sportvision.rs.  

Učešće je dobrovoljno.

Uslov da obavi kupovinu  fudbalske lopte za 1 dinar, šifre UMK173430-017, je da na sajtu www.sportvision.rs odabere jedan ili više artikala u vrednosti većoj od 5000 rsd i plaćanje izvrši Mastercard® karticom.  Nakon dodavanja jednog ili više proizvoda u korpu u vrednosti većoj od 5000 rsd, a pre izvršenja plaćanja Mastercard® karticom prikazaće vam se konačni iznos za plaćanje.

Samim učešćem u aktivaciji, smatraće se da je učesnik pročitao i razumeo pravila učešća.

Maloprodajna cena lopte UMK173430-017 koja učestvuje u aktivaciji je 1.190 dinara.

 

PRAVILA AKTIVACIJE

Na Sport Vision sajtu se organizuje nagradna aktivacija gde prvih 200 kupaca dobija mogućnost da kupi košarkašku lopta za 1 dinar. Učesnici aktivacije treba da, u periodu od 16. oktobra 2019. do 31. oktobra 2019. godine, svojom Mastercard platnom karticom ili Mastercard kreditnom karicom izvrše kupovinu jednog ili više proizvoda  od minimalno 5.000,00 dinara putem sajta  www.sportvision.rs.

Maloprodajna cena fudbalske lopte šifre UMK173430-017 koja učestvuje u aktivaciji iznosi 1.190 rsd.

 

U AKTIVACIJI MOGU DA UČESTVUJU PUNOLETNA LICA KOJA:

- imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

- kupovinu obave Mastercard® karticom I iznos računa bude veći od 5000 rsd

U aktivaciji mogu da učestvuju punoletne osobe koje su u periodu od  16. oktobra do 31. oktobra obavile kupovinu u visini od minimum 5.000 dinara svojom Mastercard platnom ili kreditnom karticom.

Podaci dobijeni na ovaj način od strane dobitnika nagrade neće biti dostupni javnosti i biće iskorišćeni isključivo za potrebe dostave/preuzimanja poklona.

 

OPŠTE ODREDBE

Da biste učestvovali u kampanji: “ Jer mi volimo sport” potrebno je da prethodno prihvatite propisane uslove konkursa. Molimo da pažljivo pročitate ova pravila pre nego što uzmete učešće, a pre nego što nastavite, trebalo bi da odštampate ili sačuvate kopiju ovih pravila za svoju arhivu.

Podaci dobijeni na ovaj način od strane dobitnika nagrade neće biti dostupni javnosti i biće iskorišćeni isključivo za potrebe dostave/preuzimanja poklona.

Prijavom za učestvovanje na aktivaciji: “ jer mi volimo sport”  smatra se da je svaki učesnik pročitao/la ova pravila, da ih je razumeo u celosti i dao saglasnost za sledeće:

Saglasan/a sam sa davanjem mojih ličnih podataka.

Obavešten/a sam da se moji lični podaci kao što su adresa stanovanja i kontakt telefon prikupljaju isključivo zbog dostavljanja poručenih artikala.

 Takođe sam obavešten/a o svom pravu da svoj pristanak na davanje ličnih podataka opozovem, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade.

Pristajem da budem kontaktiran od strane Sport Vision predstavnika u vezi ove aktivacije.

U slučaju spora, primeniće se pravo Republike Srbije i nadležnost suda u Beogradu.

 

U Beogradu, dana 29. avgust 2019. godine

ORGANIZATOR: Sport Vision