Opšta pravila  prodajnog podsticaja: “Jer mi volimo sport”

 

Sport Vision organizuje aktivaciju: “Jer mi volimo sport” gde prvih 200 kupaca koji obave kupovinu zimske obuce iz  liste u iznosu većem od 8.000,00 dinara i plaćanje izvrši platnom Mastercard® karticom dobija mogućnost da kupe cipele brenda Kander, sifre KAC183102-01 po ceni od 1 dinar.

Aktivacija traje od 25. novembra 2019. godine sa početkom od 00:00h  i traje do 15. decembra 2019. godine 23:59h.

Aktivacija se organizuje na sajtu www.sportvision.rs .

Pravo na učešće imaju svi kupci koji su registrovani i koji nisu registrovani na sajtu www.sportvision.rs.  

Učešće je dobrovoljno.

Uslov da obavi kupovinu Kander cipela za 1 dinar, šifre KAC183102-01, je da na sajtu www.sportvision.rs odabere jedan ili više zimskih artikala iz kategorije obuće iz ove liste u vrednosti većoj od 8.000,00 dinara i plaćanje izvrši Mastercard® karticom.  Nakon dodavanja jednog ili više proizvoda sa liste u korpu u vrednosti većoj od 8.000,00 dinara, a pre izvršenja plaćanja Mastercard® karticom, potrebno je da obeležite koju veličinu cipela šifre KAC183102-01  želite I da artikal dodate u korpu.

Nakon što kupac odabere željene artikle, potrebno je da izabere tip plaćanja platnom karticom Mastercard® nakon čega će se obračunati konačan iznos koji je neophodno da se plati.

Samim učešćem u aktivaciji, smatraće se da je učesnik pročitao i razumeo pravila učešća.

Maloprodajna cena cipela Kander šifre KAC183102-01 koje učestvuju u aktivaciji je 6.990 dinara.

 

PRAVILA AKTIVACIJE

Na Sport Vision sajtu se organizuje nagradna aktivacija gde prvih 200 kupaca dobija mogućnost da kupi cipele Kander za 1 dinar. Učesnici aktivacije treba da, u periodu od 25. novembra 2019. do 15. decembra 2019. godine, svojom Mastercard platnom karticom ili Mastercard kreditnom karicom izvrše kupovinu jednog ili više proizvoda iz liste od minimalno 8.000,00 dinara putem sajta  www.sportvision.rs.

Maloprodajna cena cipela Kander šifre KAC183102-01 koje učestvuju u aktivaciji iznosi 6.990 dinara.

 

U AKTIVACIJI MOGU DA UČESTVUJU PUNOLETNA LICA KOJA:

- imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

- kupovinu obave Mastercard® karticom i iznos računa bude veći od 8.000,00 dinara.

U aktivaciji mogu da učestvuju punoletne osobe koje su u periodu od  25. novembra do 15. decembra obavile kupovinu zimske obuće iz liste u visini od minimum 8.000,00 dinara svojom Mastercard platnom ili kreditnom karticom.

Podaci dobijeni na ovaj način od strane dobitnika nagrade neće biti dostupni javnosti i biće iskorišćeni isključivo za potrebe dostave/preuzimanja poklona.

 

OPŠTE ODREDBE

Da biste učestvovali u kampanji: “ Jer mi volimo sport” potrebno je da prethodno prihvatite propisane uslove konkursa. Molimo da pažljivo pročitate ova pravila pre nego što uzmete učešće, a pre nego što nastavite, trebalo bi da odštampate ili sačuvate kopiju ovih pravila za svoju arhivu.

Podaci dobijeni na ovaj način od strane dobitnika nagrade neće biti dostupni javnosti i biće iskorišćeni isključivo za potrebe dostave/preuzimanja poklona.

Prijavom za učestvovanje na aktivaciji: “ jer mi volimo sport”  smatra se da je svaki učesnik pročitao/la ova pravila, da ih je razumeo u celosti i dao saglasnost za sledeće:

Saglasan/a sam sa davanjem mojih ličnih podataka.

Obavešten/a sam da se moji lični podaci kao što su adresa stanovanja i kontakt telefon prikupljaju isključivo zbog dostavljanja poručenih artikala.

 Takođe sam obavešten/a o svom pravu da svoj pristanak na davanje ličnih podataka opozovem, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade.

Pristajem da budem kontaktiran od strane Sport Vision predstavnika u vezi ove aktivacije.

U slučaju spora, primeniće se pravo Republike Srbije i nadležnost suda u Beogradu.

 

U Beogradu, dana 21. novembar 2019. godine

ORGANIZATOR: Sport Vision