Imamo nova pravila i uslove korišćenja

plaćanjem Banca Intesa karticama

Platite karticom online i preuzmite u prodavnici po vašem izboru

Kreditnim karticama BANCA INTESA platite na 9 rata

za sve porudžbine iznad 6000 RSD

kupovina putem administrativne zabrane do 12 rata.

Postani deo našeg tima

Pretraži sajt
Pravila kreativnog nagradnog konkursa “Summer of Sport”
Aktuelnosti
21.07.2021.
Aktuelnosti

Pravila kreativnog nagradnog konkursa “Summer of Sport”

21.07.2021.

 

1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA KREATIVNOG NAGRADNOG KONKURSA

Organizator nagradnog konkursa je Sport Vision D.O.O. Beograd, sa adresom sedišta SPORT VISION DOO BEOGRAD, ul. Milentija Popovića 5v, matični broj 17380516, PIB 100139481 (u daljem tekstu ’’Organizator”)

 

2. NAZIV, VREME TRAJANJA, OSNOV I SVRHA SPROVOĐENJA NAGRADNOG KONKURSA

Kreativni nagradni konkurs se organizuje pod nazivom “Summer of sport”. Nagradni konkurs se organizuje počev od 21.07.2021.godine do 28.07.2021.godine do 23:59. Nagradni konkurs se organizuje i sprovodi u skladu sa Opštim pravilima nagradnog konkursa “Summer of sport”, koje je Organizator doneo dana 21.07.2021. i koja stupaju na snagu istog dana.

Organizator upoznaje javnost da se osnovna pravila raspisivanja nagradnog konkursa uređuju odredbama članova od 229. do 233. Zakona o obligacionim odnosima. Nagradni konkurs se organizuje u svrhu promocije Sport Vision brenda i radi nagrađivanja kreativnosti kupaca.

 

3. MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA

Kreativni nagradni konkurs se organizuje i odvija na teritoriji Republike Srbije, bez AP Kosovo i Metohija, na instagram profilu Sport Vision kompanije.

https://www.instagram.com/sportvisionsrbija/

 

4. USLOVI I OPIS UČESTVOVANJA NA KONKURSU

Za učešće na nagradnom konkursu učesnici treba da ispune sledeće uslove:

 

        •       Zaprate starnicu @sportvisionsrbija

        •       Da na svom otključanom Instagram nalogu postave

                             fotografiju ili video na temu kako provode leto uz omiljeni sport

        •       Taguju stranicu @sportvisionsrbija

        •       Dodaju tag #summerofsport

 

Jedna osoba ima pravo da objavi više od jedne fotografije/videa uz poštovanje obaveznih pravila nagradnog konkursa.

 

Fotografija ili video učesnika nagradnog konkursa mora ispunjavati sledeće uslove:

        •    ne sme na bilo koji način biti u suprotnosti, odnosno kršiti važeće pravne propise;

        •    ne sme da sadrži oznake ili sadržaje, koji bi mogli uključivati tuđa autorska prava;

        •   ne sme da sadrži šokantne, vulgarne, ili klevetničke scene, slike koje podstiču na nasilje, slike javnih osoba, niti slike drugih određenih osoba bez njihove saglasnosti, ne sme predstavljati uvredu, diskriminaciju ili prouzrokovati neprijatnost za bilo koga, niti da bude kompromitujuće za samu osobu koja je video postavila.

 

5. NAGRADE KOJE SE DODELJUJU U OKVIRU KREATIVNOG NAGRADNOG KONKURSA

U okviru „Summer of sport“  kreativnog nagradnog konkursa biće dodeljene tri nagrade – tri rekvizita za letnje aktivnosti/sportove u skladu sa tim kojim sportom se dobitnik nagrade bavi rekreativno ili profesionalno.

Organizator ne snosi odgovornost za bilo koje nedoslednosti koje se pojave, ili mogu da se pojave u vezi sa nagradama koje se dodeljuju. U slučaju da učesnici koji su dobili nagradu nisu ispunili uslove konkursa, nisu dostavili validnu poštansku adresu, ili nisu preuzeli nagradu ili nagradu odbiju, prestaje obaveza Organizatora za uručenje tih nagrada.

Učesnici kreativnog nagradnog konkursa koji ispune kriterijume za dobijanje nagrada, primiće isključivo nagrade koje se izričito navode u ovim Opštim pravilima.

Mogućnost zamene nagrada ne postoji, niti postoji mogućnost zamene za novac.

Uručenjem nagrada prestaje bilo kakva dalja obaveza Organizatora. Sve eventualne troškove oko registracije glavne nagrade I druge vrste troškova, snosi sam dobitnik nagrade.

 

6. POBEDNICI KREATIVNOG NAGRADNOG KONKURSA

Dobitnicima kreativnog nagradnog konkursa se smatraju učesnici, koji su u okviru nagradnog konkursa “Summer of sport” postavili na svojim otključanim profilima videe ili fotografije na zadatu temu. Kreativni žiri zaposlen kod Organizatora će na osnovu kreativnosti i estetike objavljenih postova odabrati tri pobednika.

 

7. URUČENJE NAGRADA

Organizator je dužan da dobitnicima KREATIVNOG NAGRADNOG KONKURSA:

        •       nagrade uruči najkasnije 30 dana od dana objave dobitnika,

 

Organizator će dobitnike kontaktirati na poslednje poznate kontakt podatke kojima on raspolaže, odnosno koje su učesnici naznačili i poslali kroz direktne poruke aplikacije Instagram.

 

8. ODGOVORNOST

Učestvovanjem u kreativnom nagradnom konkursu, učesnici pristaju na poštovanje odredbi ovih Opštih pravila, kao i na poštovanje odluka koje je doneo predstavnik Organizatora sa svojim saradnicima u vezi sa svim pitanjima koja se tiču KREATIVNOG NAGRADNOG KONKURSA, a u skladu sa ovim Opštim pravilima.

 

Za bilo koja druga pitanja, učesnik se može obratiti Organizatoru putem email adrese office@fullhouseogilvy.rs ili putem direktnih poruka aplikacije Instagram ka Sport Vision Srbija nalogu.

 

9. USLOVI, PRAVA I OBAVEZE UČESNIKA

U kreativnom nagradnom konkursu ne mogu učestvovati lica zaposlena kod Organizatora i lica, koja su na bilo koji način učestvovala u pripremi ili realizaciji ovog nagradnog konkursa (zaposleni u kreativnoj agenciji FullhouseOgilvy d.o.o.), kao i najbliži srodnici ovih lica: roditelji, braća, sestre, deca i supružnici. Učesnici, koji učestvuju na nagradnom konkursu, nemaju pravo da zahtevaju drugačije nagrade ili nagrade u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Opštim pravilima. Prilikom primopredaje nagrada Organizator i dobitnici sačinjavaju zapisnik o primopredaji, pri čemu nakon potpisivanja ovog zapisnika dobitnik gubi pravo žalbe na kvalitativne i kvantitativne nedostatke predate nagrade. Nagrade se ne mogu zameniti za novac. Učestvujući u ovom nagradnom konkursu učesnici potvrđuju da su saglasni sa Opštim pravilima ovog nagradnog konkursa

 

10. ODGOVORNOST UČESNIKA I ORGANIZATORA

U slučaju da Organizator uoči bilo kakvu zloupotrebu prijave od strane učesnika nagradnog konkursa ili povredu ovih Opštih pravila, isti učesnik će bez upozorenja biti diskvalifikovan iz nagradnog konkursa.

Jedino se učesnik nagradnog konkursa smatra odgovornim za tačnost i potpunost dostavljanja svojih ličnih podataka za učešće na nagradnom konkursu, te se u slučaju grešaka ili nepotpunosti dostavljenih podataka Organizator oslobađa bilo kakve odgovornosti.

Ostali slučajevi u kojima se Organizator oslobađa odgovornosti su:

Organizator ne može snositi parničnu/krivičnu/prekršajnu odgovornost ili biti strana u postupku pokrenutom po osnovu nezakonitog činjenja ili nečinjenja od strane učesnika nagradnog konkursa ili trećih lica, a u vezi sa ovim nagradnim konkursom.

Organizator ne može imati bilo kakvu odgovornost, ukoliko se tokom ili po okončanju nagradnog konkursa pojavi više lica, koja polažu autorsko pravo na isti kreativni predlog (fotografiju ili video).

Za sve primedbe, ali i za sva pitanja učesnici nagradnog konkursa mogu kontaktirati Organizatora putem e-mail adrese office@fullhouseogilvy.rs

Organizator i učesnik nagradnog konkursa će sva sporna pitanja koja proizilaze iz realizacije ovog nagradnog konkursa ili u vezi istog prvenstveno rešavati mirnim putem, pregovorima.

Ukoliko pregovori ne vode rezultatu ni nakon 30 dana od početka istih, Organizator i učesnik nagradnog konkursa će se obratiti sudu. Stranke ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Beogradu, u Republici Srbiji.

 

11. ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Učestvovanjem i prijavljivanjem na ovaj nagradni konkurs, učesnici nagradnog konkursa daju saglasnost da se njihovi lični podaci koriste u svrhu realizacije nagradnog konkursa u toku konkursa, i u svrhu objave dobitnika, nakon čega se isti podaci brišu iz evidencije nagradnog konkursa, u skladu sa propisanom zakonskom regulativom za čuvanje podataka o ličnosti. Dobitnici nagradnog konkursa su ujedno saglasni da se njihova imena objave na društvenim mrežama “Sport Vision“ brenda, a u svrhu publiciteta ovog nagradnog konkursa i u svim zakonskim sredstvima oglašavanja. Ova saglasnost je bezuslovna, pri čemu Organizator prilikom obrade ličnih podataka učesnika i objavljivanja imena dobitnika nema obavezu da zatraži dodatno odobrenje od strane datih lica za objavu njihovih imena.

Ujedno, Organizator se obavezuje da saznate lične podatke učesnika i dobitnika ne otkriva neovlašćenim licima, sve u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Organizator nagradnog konkursa se obavezuje da će, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, sa posebnom pažnjom voditi računa o ličnim podacima učesnika i dobitnika nagradnog konkursa.

Učešćem u nagradnom konkursu učesnici potvrđuju poznavanje odredbi ovih Opštih pravila nagradnog konkursa i izražavaju svoje slaganje sa njima.

Prava učesnika su zagarantovana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (Službeni glasnik Republike Srbije 87/2018), a naročito sledeća prava: pravo na uvid u podatke, pravo na izmenu podataka, pravo na obaveštenje o činjenici prikupljanja podataka, kao i pravo na žalbu.

Zaposleni kod Organizatora kao i sva povezana lica dužni su da sledeće podatke čuvaju kao poslovnu tajnu: o učesnicima (broju, identitetu, ostalim ličnim podacima) i o mehanizmu organizovanja nagradnog konkursa.

Napred navedene podatke Organizator može saopštiti trećim licima samo na način određen zakonom.

Učešćem u nagradnom konkursu učesnici su saglasni sa tim da njihovi podaci budu uneti u bazu podataka Organizatora, koja se kreira za vreme trajanja nagradnog konkursa, kao i da se navedeni podaci neće koristiti u druge svrhe.

 

12. VAŽENJE OPŠTIH PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA

Ova Opšta pravila nagradnog konkursa stupaju na snagu sa početkom aktivacije nagradnog konkursa, odnosno dana 21.07.2021.godine. Organizator zadržava pravo donošenja odluka o izmenama, dopunama ili ukidanju Opštih pravila nagradnog konkursa pri čemu se iste odluke smatraju konačnim i obavezujućim za sve učesnike nagradnog konkursa, a pod uslovom da su objavljene na isti način kao i Opšta pravila nagradnog konkursa.

 

U Beogradu, dana 21.07.2021. godine

ORGANIZATOR NAGRADNOG KONKURSA

___________________________________

Sport Vision D.O.O.Beograd

Slični članci

20.
Nov.
Aktuelnosti
U četvrtak, 2. novembra, u jednom prestoničkom restoranu održali smo promociju nove kolekcije brenda MONT za sezonu FALL / WINTER 23. Tom prilikom okupili sm...
07.
Nov.
Aktuelnosti
Razumevanje nauke koja stoji iza pronacije stopala omogućava nam da bolje brinemo o svom telu i donosimo ispravne odluke o svojoj obući. Hajde da zaje...
01.
Nov.
Aktuelnosti
Ako ste ljubitelj modernog sportskog stila, a udobnost i funkcionalnost su vam najvažniji kriterijumi kod odabira jakne – nastavite da čitate, jer vam ...
13.
Oct.
Aktuelnosti
Sa željom da približimo sport što većem broju dece i mladih, obnovom ovih sala i donacijom dodatne sportske opreme, potpuno smo osposobili prostor za ...
02.
Oct.
Aktuelnosti
Suočavanje sa preteranom željom za hranom može biti izazovno, ali uz razumevanje faktora koji utiču na nju i primenu odgovarajućih strategija, možete postići...
24.
Aug.
Aktuelnosti
U nastavku vam dajemo nekoliko saveta kako da pravilno operete ranac ili školsku torbu i zablistate prvog septembarskog dana.
21.
Aug.
Aktuelnosti
Raspust se uskoro bliži kraju, a prvo zvono u novoj školskoj godini samo što se nije oglasilo. Novi početak je često veoma stresan kako za rodi...
07.
Jul.
Aktuelnosti
Vreme sezonskih popusta je tu i ukoliko sa nestrpljenjem čekate da neke od omiljenih modela kupite po sniženim cenama, sada je pravi trenutak da to učinite.
30.
Jun.
Aktuelnosti
Izbor savršenog kupaćeg kostima može biti pravi izazov, ali uz nekoliko saveta i smernica, svaka dama može pronaći baš onaj model koji će ideal...